Bitte wählen Sie ihre Sprache:

În urma noului avertisment de călătorie, intrarea din Croația în Austria pentru îngrijitorii de persoane vârstnice la domiciliu 24/7 prezintă obstacole majore si este dificilă (aproape imposibilă) din punct de vedere financiar. După noul regulament, îngrijitorii trebuie să prezinte un test Covid negativ la frontieră în Austria. În cazul în care testul nu este prezentat, vor intra în carantină și trebuie să efectueze un test Covid în timp de 48 de ore. Testele Covid necesare pentru frontiera austriacă în Croația costă în jur de 100 de euro și trebuie plătite de către îngrijitorii înșiși. Testele covid costă tot în jur de 100 de euro și pentru cei care aleg să-și facă testul în Austria in cele 48 de ore de carantină.
Desigur, în timpul carantinei, îngrijitorii nu câștigă niciun ban.
Toate acestea sunt inacceptabile pentru noi, Vidaflex, inițiativa sindicală pentru EPU și noii angajați independenți.

Vidaflex solicită, prin urmare, teste gratuite Covid pentru îngrijitorii din Croația, dar și pentru cei din România, Serbia, Bosnia-Herțegovina și alte țări care ar putea fi afectate de un avertisment de călătorie în viitor. Solicităm, de asemenea, cazarea gratuită pentru îngrijitorii timp de 24 de ore.

DA pentru teste gratuite Covid și DA pentru cazare gratuită în carantină pentru îngrijitori 24 de ore

Petition

Die neuerliche Reisewarnung für Kroatien stellt 24-Stunden-BetreuerInnen aus Kroatien vor große und vor allem finanziell unmöglich stemmbare Hürden. Die Kolleginnen und Kollegen müssen bei der Einreise nach Österreich durch die neue Verordnung einen negativen Covid-Test an der Grenze vorweisen. Alternativ können sie in Quarantäne gehen und ein Covid-Test muss innerhalb von 48 Stunden erfolgen. Die für die österreichische Grenze notwendigen Covid-Tests in Kroatien kosten rund 100 Euro und müssen von den BetreuerInnen selbst bezahlt werden – gleiches gilt für eine mögliche Quarantäne-Unterkunft in Österreich. Während der Quarantäne verdienen die BetreuerInnen natürlich kein Geld. All das ist für uns als vidaflex, der Gewerkschaftsinitiative für EPUs und Neue Selbstständige, inakzeptabel.

vidaflex fordert daher kostenlose Covid-Tests für die BetreuerInnen aus Kroatien, aber auch für jene aus Rumänien, Serbien und Bosnien und Herzegowina sowie weiteren Ländern, die möglicherweise künftig von einer Reisewarnung betroffen sein könnten. Außerdem fordern wir kostenlose Quarantäne-Unterkünfte für die 24-Stunden-BetreuerInnen.

Ja zu kostenlosen Covid-Tests und Ja zu kostenlosen Quarantäne-Unterkünften für 24-Stunden-BetreuerInnen


Obnovljeno upozorenje za Hrvatsku predstavlja za 24-satne njegovatelje iz Hrvatske velike i nadasve financijski nemoguće prepreke. Zbog novog propisa, kolege i kolegice moraju prikazati negativan Covid test prilikom ulaska u Austriju. Alternativno, mogu ići u karantenu i Covid test se mora obaviti u roku od 48 sati. Covid testovi potrebni za ulazak u Austriju u Hrvatskoj koštaju oko 100 eura, trošak snose sami njegovatelji - isto se odnosi i na mogući karantenski smještaj u Austriji. Naravno, njegovatelji su tijekom karantene bez prihoda. Sve ovo je za vidaflex, sindikalnu inicijativu za obrtnike i nove samozaposlene neprihvatljivo.

vidaflex stoga zahtjeva besplatne Covid testove za njegovatelje iz Hrvatske, ali i za one iz Rumunjske, Srbije i Bosne i Hercegovine te drugih zemalja na koje bi ubuduće moglo utjecati upozorenje o putovanju. Također tražimo besplatan smještaj tijekom karantene za njegovatelje.

Da za besplatne Covid testove i Da za besplatan smještaj tijekom karantene za 24 satne njegovatelje u Austriji.

%%your signature%%

1,377 signatures

Freunden mitteilen: